grzbietem

Encyklopedia PWN

Kanadyjski, Basen, Canada Basin, Basen Laurentyński, Basen Północnokanadyjski, Basen Amerykańsko-Azjatycki,
basen oceaniczny w dnie O. Arktycznego;
Makarowa, Basen, Makarov Basin,
wydłużony basen śródoceaniczny w dnie O. Arktycznego, między Grzbietem Łomonosowa a Grzbietem Mendelejewa;
ocean, ocean światowy, wszechocean,
hydrol. słona powłoka wodna kuli ziemskiej, główna część hydrosfery, obejmująca ogół oceanów i mórz;
basen oceaniczny w dnie wschodniej, przyrównikowej części Oceanu Spokojnego, między Ameryką Południową a Grzbietem Wschodniopacyficznym na zachodzie;
Rio Grande
[ri:ou gränd],
Rio Grande Plateau, Bromley Plateau,
rozległy grzbiet na dnie O. Atlantyckiego;
dolina w Tatrach Wysokich, odnoga walnej Doliny Białki, między grzbietem Miedzianego, Opalonego Wierchu i Opalonego na północnym zachodzie, gł. granią Tatr od Szpiglasowego Wierchu po Rysy na południowym zachodzie oraz grzbietem Niżnich Rysów, Żabich Szczytów i Siedmiu Granatów na wschodzie;
basen oceaniczny we wschodniej części dna Oceanu Indyjskiego;
Chatham
[czạ̈təm],
Grzbiet Chatham, Wyniesienie Chatham, Chatham Rise,
podmor. grzbiet w południowo-zachodniej części dna Oceanu Spokojnego, w Basenie Południowopacyficznym, na wschód od Nowej Zelandii;
Ewing
[jụ:ıŋ]
William Maurice Wymowa, ur. 12 V 1906, Lockney (stan Teksas), zm. 4 V 1974, Palisades (stan Nowy Jork),
geofizyk amer.; badacz oceanów i ich dna;
Kokosowy, Basen, Cocos Basin,
basen oceaniczny w dnie Oceanu Indyjskiego, między Grzbietem Wschodnioindyjskim a wałem oceanicznym rozciągającym się wzdłuż Rowu Jawajskiego;
znana jaskinia krasowa w Tatrach Zachodnich, we wschodnim zboczu Doliny Kościeliskiej, w końcowej, północnej części grzbietu Organów;
Północno-Wschodni, Basen, North-East Pacific Basin,
największy i najgłębszy basen spośród wszystkich basenów oceanicznych w dnie oceanu świat., w północno-wschodniej części Oceanu Spokojnego,
basen oceaniczny w południowo-zachodniej części dna Oceanu Spokojnego, w morzu Fidżi;
Sierra Leone, Wzniesienie Sierra Leone, Sierra Leone Rise,
grzbiet podmor. w dnie O. Atlantyckiego, oddzielający basen Sierra Leone od Basenu Zielonego Przylądka;
Soszów, Wielki, czes. Velký Sošov,
szczyt w Beskidzie Śląskim, w Pasmie Czantorii, na granicy z Czechami;
Spokojny, Ocean, Pacyfik, Ocean Wielki,
największy i najgłębszy ocean na Ziemi, położony między Ameryką Północną, Ameryką Południową, Antarktydą Zachodnią, Australią i Azją.
system górski na północno-wschodnim obrzeżeniu Masywu Czeskiego, w Polsce i Czechach oraz Niemczech (zachodni skraj);
najwyższa grupa górska w Karpatach (Centralne Karpaty Zachodnie), w środkowej i wschodniej części Łańcucha Tatrzańskiego, na pograniczu Polski i Słowacji;
Afrykańsko-Antarktyczny, Basen, Basen Atlantycko-Antarktyczny, Basen Atlantycko-Indyjski, ang. Atlantic-Indian Basin,
rozległy basen oceaniczny w południowej części dna Oceanu Atlantyckiego i południowo-zachodniej dna Oceanu Indyjskiego;
grzbiet śródoceaniczny w dnie Oceanu Arktycznego, → Mendelejewa, Grzbiet.

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

grzbiet
1. «u zwierząt: część tułowia od karku do krzyża»
2. «u ludzi: tylna strona tułowia od barków do pasa»
3. «górna lub tylna część czegoś o podłużnym kształcie»
4. «górna część łańcucha górskiego; też: szczyt wzniesienia»
5. «skóra lub futro z grzbietu zwierzęcia»

• grzbietowy • grzbiecik
grzbiet fali «spieniony wierzchołek fali zaginający się w kierunku wiatru»
grzbiet książki «bok książki od strony zszycia arkuszy»
grzbiet śródoceaniczny «podwodny system górski na dnie oceanu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia