geometryczny

Encyklopedia PWN

Inkowie, Inka
[hiszp. < keczua],
lud andyjski zamieszkującyw XVI w. obszar dzisiejszego departamentu Cuzco (ok. 22 tysiące km2), liczący wówczas kilkanaście podgrup, który stworzył państwo Tahuantinsuyu ze stolicą w Cuzco.
jednokładność, homotetia,
mat. przekształcenie geometryczne, które punktowi A przyporządkowuje punkt A′′ leżący na prostej przechodzącej przez punkt A i pewien stały punkt O (środek jednokładności) w taki sposób, że , gdzie k — liczba różna od 0 (stosunek jednokładności);
Klimt Gustaw Wymowa, ur. 14 VII 1862, Baumgarten (obecnie część Wiednia), zm. 6 II 1918, Wiedeń,
austriacki malarz, grafik, twórca plakatów, jeden z przedstawicieli Secesji Wiedeńskiej.
krystalografia
[gr. krýstallos ‘kryształ’, gráphō ‘piszę’],
nauka o wewn. i zewn. budowie oraz o powstawaniu i właściwościach fiz. i fizykochemicznych ciał krystalicznych;
Mondrian Piet, właśc. Pieter Cornelis Mondriaan, ur. 7 III 1872, Amersfoort k. Utrechtu, zm. 1 II 1944, Nowy Jork,
holenderski malarz i teoretyk sztuki, jeden z prekursorów abstrakcji.
Nazca
[nạska],
płaskowyż w południowo-zachodniej części Peru, w Kordylierze Nadbrzeżnej (Andy Środkowe), w dorzeczu rzeki Nazca;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia