finansowe

Encyklopedia PWN

Międzynarodowa Korporacja Finansowa, ang. International Finance Corporation Wymowa(IFC Wymowa),
międzynarodowa organizacja finansowa,
ekon. finansowy rezultat działalności podmiotu gospodarczego; różnica między przychodami pieniężnymi ze sprzedaży towarów i usług a kosztami własnymi.
ekon. przewaga przychodów nad rozchodami;
ekon. zdolność do regulowania należności.
ekon. w zarządzaniu finansowym wykorzystanie kosztów stałych w celu zmaksymalizowania efektów dochodowych w przedsiębiorstwie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia