finansowe

Encyklopedia PWN

ekon. rodzaj systemu ewidencji gospodarczej, służący do rejestracji zdarzeń oraz operacji gospodarczych i finansowych, umożliwiający odzwierciedlenie sytuacji finansowej oraz ekonomicznych efektów działającego podmiotu.
Gajl Natalia, ur. 23 XII 1921, Poznań, zm. 6 IV 1998, Łódź,
prawnik, specjalista w dziedzinie prawa finansowego;
ekon. najbardziej rozwinięta i efektywna forma rynku, umożliwiająca obiektywne ustalenie ceny instrumentów będących przedmiotem obrotu.
inkaso
[wł.],
ekon. forma płatności polegająca na wydaniu określonego przedmiotu (najczęściej dokumentów handlowych i finansowych) przez pośrednika (bank lub spedytora) wskazanej przez zleceniodawcę (podawcę) osobie trzeciej (płatnikowi), po pobraniu od niej odpowiedniej kwoty pieniężnej lub spełnieniu przez nią innego warunku;
Kosikowski Cezary, ur. 11 VII 1942, Włodzimierz (Wołyń),
prawnik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia