filozoficznej

Encyklopedia PWN

Teofrast z Eresos, Theóphrastos, łac. Theophrastus, ur. ok. 372, Eresos (wyspa Lesbos), zm. ok. 287 r. p.n.e.,
grecki filozof i badacz przyrody;
koncepcja filozoficzna zakładająca konieczność postrzegania przedmiotu poznania jako struktury o charakterze historyczno-dynamicznym i jednoczesnego nieustannego wiązania wysiłku teoretycznego z praktyką społeczną o charakterze emancypacyjnym, wypracowana w kręgu myślicieli związanych ze szkołą frankfurcką.
naukozn. najstarsza z nauk o nauce;
Tertulian, Quintus Septimius Floreus Tertullianus, ur. między 150 a 160, Kartagina, zm. między 230 a 240, tamże,
filozof, apologeta chrześc.; prekursor łac. piśmiennictwa teologiczno-filozoficznego.
Tomasz z Akwinu, Akwinata, Doktor Anielski, święty, ur. 1224 lub 1225, Roccasecca k. Neapolu, zm. 7 III 1274, Fossanova,
teolog i filozof, twórca tomizmu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia