filozoficznej

Encyklopedia PWN

towarzystwo nauk. ogólne, zał. 1875;
przekształcanie jednego pierwiastka chemicznego w inny w wyniku przemiany promieniotwórczej;
filoz. jedna z 3 podstawowych, oprócz rozumu i woli, sfer ludzkiej duszy.
Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Humboldt Universität zu Berlin Wymowa,
wyższa uczelnia, utworzona 1809 z inicjatywy i wg koncepcji W. von Humboldta;
wyższa uczelnia kościelna, z siedzibą w Krakowie, wywodząca się z Wydziału Teologicznego UJ;
upaniszady
[sanskr. upaniṣad ‘przysiadanie się (do nauczyciela, by usłyszeć pouczenie)’],
najpóźniejsza warstwa tekstów należących do wedyjskiego Objawienia (śruti, Wedy);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia