filozoficznej

Encyklopedia PWN

utopia
[gr. ‘nie’ lub éu ‘dobry’, tópos ‘miejsce’, czyli ‘miejsce, którego nie ma’ lub ‘dobre miejsce’],
termin pochodzący od tytułu łacińskiego dzieła Th. More’a Utopia.
via antiqua
[łac., ‘stara droga’],
prąd filozoficzny XIV w. przeciwstawiający się wpływom via moderna;
Wagner Richard Wymowa, ur. 22 V 1813, Lipsk, zm. 13 II 1883, Wenecja,
kompozytor niemiecki, także dyrygent i poeta, jeden z najwybitniejszych twórców dramatu muzycznego.
wariabilizm
[łac.],
wywodząca się od Heraklita z Efezu metafizyczna teoria, głosząca powszechną i ciągłą zmienność wszystkiego, co istnieje;
filoz. podważanie pewności doświadczenia potocznego, poznania i wiedzy;
wedanta
[sanskr. vedānta ‘koniec Wed’],
uttaramimansa,
jeden z 6 klasycznych bramińskich systemów filozoficznych w Indiach (darśana), tradycyjnie uznawany za kontyuację mimansy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia