wariabilizm
 
Encyklopedia PWN
wariabilizm
[łac.],
wywodząca się od Heraklita z Efezu metafizyczna teoria, głosząca powszechną i ciągłą zmienność wszystkiego, co istnieje;
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia