ewentyzm
 
Encyklopedia PWN
ewentyzm
[ang. event ‘zdarzenie’ < łac. eventus ‘wynik’, ‘przypadek’, ‘zdarzenie’],
stanowisko filozoficzne zakładające, że podstawowymi elementami rzeczywistości są zdarzenia, a nie rzeczy, czy stany rzeczy;
B. Russell, A.N. Whitehead.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia