ferromagnetyzmu

Encyklopedia PWN

ferromagnetyki
[łac.],
ciała wykazujące właściwości ferromagnet. (ferromagnetyzm) poniżej temperatury Curie;
proces indukowania polem magnet. namagnesowania w magnetykach;
materiały wykazujące ferromagnetyzm (poniżej temperatury Curie) lub ferrimagnetyzm (poniżej temperatury Néela);
magnetyki
[gr.],
materiały, które mogą zostać namagnesowane w polu magnetycznym;
Pauling
[pọ:lıŋ]
Linus Carl Wymowa, ur. 28 II 1901, Portland (stan Oregon), zm. 19 VIII 1994, Bly Sur (stan Kalifornia),
fizykochemik amerykański.
fiz. siły występujące w oddziaływaniach wzajemnych 2 układów złożonych z jednakowych cząstek;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia