ferromagnetyzmu

Encyklopedia PWN

ferromagnetyzm
[łac. ferrum ‘żelazo’, magneticus ‘magnetyczny’],
zespół zjawisk związanych z równoległym uporządkowaniem momentów magnet. atomów lub jonów.
Heisenberg
[hạiznbrk]
Werner Karl Wymowa, ur. 5 XII 1901, Würzburg, zm. 1 II 1976, Monachium,
niemiecki fizyk teoretyk.
Bloch
[blok]
Felix Wymowa, ur. 23 X 1905, Zurych, zm. 10 IX 1983, tamże,
fizyk amerykański, pochodzenia szwajcarskiego;
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii;
ferrimagnetyzm, antyferromagnetyzm nieskompensowany,
zjawisko antyrównoległego uporządkowania momentów magnetycznych atomów lub jonów;
Frenkel Jakow I., ur. 29 I 1894, Rostów n. Donem, zm. 23 I 1952, Leningrad (ob. Petersburg),
ros. fizyk teoretyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia