Frenkel Jakow I.
 
Encyklopedia PWN
Frenkel Jakow I., ur. 29 I 1894, Rostów n. Donem, zm. 23 I 1952, Leningrad (ob. Petersburg),
ros. fizyk teoretyk;
od 1922 profesor Instytutu Politechnicznego w Piotrogrodzie; od 1929 czł. Akad. Nauk ZSRR; prowadził badania nad właściwościami ciał stałych i cieczy oraz zajmował się teorią reakcji jądr.; 1928, niezależnie od W. Heisenberga, oprac. pierwszą kwantową teorię ferromagnetyzmu, 1930 podał teorię struktury domenowej ferromagnetyków, wprowadził pojęcie ekscytonu, objaśnił wpływ defektów sieci krystal. na właściwości ciał stałych; pierwszy wprowadził pojęcie temperatury wzbudzenia jądra atomowego, niezależnie od N. Bohra rozwinął kroplowy model jądra atomowego; 1939 zapoczątkował w ZSRR badania nad rozszczepieniem jądra atomowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia