europejski

Encyklopedia PWN

Europejska Stolica Kultury, 1985–99 Europejskie Miasto Kultury,
określenie (tytuł) nadawane corocznie na mocy uchwały Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej jednemu (2000 — sześciu, 2001, 2002 i 2004 — dwóm), od 2007 dwóm (2010 — trzem), a od 2021 co trzy lata trzem miastom z określonych państw członkowskich Unii Europejskiej;
międzynarodowa wojskowa organizacja integracyjna, która miała powstać na mocy traktatu zawartego 27 V 1952 w Paryżu przez Belgię, Holandię, Francję, Luksemburg, RFN i Włochy;
1970–93 forma międzyrządowej współpracy państw Wspólnot Europejskich w dziedzinie polityki zagranicznej;
koncepcja i proces bliskiej współpracy gospodarczej, politycznej i kulturalnej państw europejskich w ramach stworzonych przez nie struktur ponadnarodowych.
Europejska Agencja Kosmiczna, ang. European Space Agency Wymowa(ESA Wymowa),
zachodnioeuropejska organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Paryżu.
Europejska Akademia Filmowa, ang. European Film Academy (EFA),
organizacja utworzona przez eur. twórców film. w celu przyznawania ustanowionej 1988 Eur. Nagrody Film. Felix;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia