Europejska Współpraca Polityczna
 
Encyklopedia PWN
Europejska Współpraca Polityczna (EWP),
1970–93 forma międzyrządowej współpracy państw Wspólnot Europejskich w dziedzinie polityki zagranicznej;
jej cele i metody określał tzw. raport luksemburski (przygotowany przez Komitet Polityczny pod kierunkiem E. Davignona, przyjęty 1970 w Luksemburgu przez Radę Ministrów Wspólnot Europejskich); EWP polegała na stałej współpracy ministrów i resortów spraw zagranicznych, umożliwiającej wymianę informacji i regularne konsultacje w celu zwiększania solidarności państw Wspólnot Europejskich na międzynarodowej arenie politycznej przez harmonizację punktów widzenia, koncentrację wysiłków i ewentualnie podejmowanie wspólnych akcji; kolejne dokumenty programowe EWP — raporty: kopenhaski z 1973 i londyński z 1981 nie zakwestionowały jej konsultacyjnego i ściśle międzyrządowego charakteru; do 1987 nie miała podstawy prawnomiędzynarodowej; dokonana wtedy na mocy Jednolitego aktu europejskiego instytucjonalizacja EWP nie zmieniła jej konsultacyjnego charakteru; zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej EWP została zastąpiona przez Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa UE.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia