europejski

Encyklopedia PWN

Europejska Akademia Nauk i Sztuk, Academia Scientiarum et Artium Europaea,
stowarzyszenie uczonych i przyjaciół nauk, organizacyjnie związane z salzburskim Mozarteum, zał. 1990, z siedzibą w Salzburgu;
Europejska Federacja Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich, ang. Federation of National Engineering Associations, fr. Fédération Européenne d’Association National d’Ingenieurs (FEANI),
organizacja zrzeszająca eur. stowarzyszenia inżynierów, po jednym z każdego kraju;
Europejska Federacja Zootechniczna, ang. European Association for Animal Production (EAAP),
międzynar. organizacja pozarządowa, skupiająca nar. towarzystwa zootechn., ośrodki nauk., organizacje producenckie i farmerskie.
Europejska i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin, ang. European Plant Protection Organization (EPPO),
organizacja międzynar., utw. 1951, od 1956 pod ob. nazwą, siedziba w Paryżu;
pieniądz międzynarodowy, → ECU.
deklaracja gosp.-polit. tworząca podstawy prawne do podejmowania inwestycji energ. przy ograniczonym ryzyku polit., prawnym i finansowym, podpisana 1991 w Hadze przez 46 państw, w tym Polskę oraz władze UE;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia