europejski

Encyklopedia PWN

Ruch Europejski, ang. European Movement, fr. Mouvement Européen,
międzynar. organizacja pozarządowa, działająca na rzecz integracji eur., zał 25 X 1948;
Uniwersytet Europejski we Frankfurcie nad Odrą
→ Viadrina.
węgorz europejski, Anguilla anguilla,
ryba katadromiczna, bytująca w wodach słodkich, odbywająca tarło w morzu.
Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), ang. European Economic Community (EEC), fr. Communauté économique européenne (CEE), niem. Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG),
1958–93 europejska, międzynarodowa organizacja gospodarcza;
w szerszym ujęciu oznacza ogół norm prawnych odnoszących się do stosunków pracy, tworzonych w ramach organizacji zachodnioeuropejskich, w tym zwłaszcza Rady Europy i Wspólnot Europejskich; w znaczeniu węższym, używanym tutaj, jest to prawo pracy Wspólnot Europejskich.
Unia Europejska (UE), ang. European Union (EU), fr. Union européenne,
międzynarodowe ugrupowanie integracyjne, istniejące od 1 XI 1993, którego podstawą są suwerenne, europejskie państwa narodowe, tworzące związek gospodarczo-polityczny.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia