elektrostatycznych

Encyklopedia PWN

Volta
[wọlta]
Alessandro Giuseppe Antonio Wymowa, ur. 18 II 1745, Como, zm. 5 III 1827, tamże,
włoski fizyk i wynalazca.
wiązanie występujące w metalach, którego istotę stanowi elektrostatyczne oddziaływanie jonów dodatnich i elektronów walencyjnych, zdolnych do poruszania się w całej objętości metalu, tworzących tzw. gaz elektronowy.
rodzaj oddziaływania międzycząsteczkowego lub wewnątrzcząsteczkowego za pośrednictwem atomu wodoru;
woda, tlenek diwodoru, oksydan, H2O,
związek tlenu i wodoru;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia