ekonomiczny

Encyklopedia PWN

walki toczone w Europie (zwłaszcza w Niemczech i Francji) XVI–XVII w. na podłożu wyznaniowym pomiędzy zwolennikami wyznań protestanckich a katolikami, przeważnie o charakterze wojen domowych;
jedno z podstawowych pojęć politycznych, mające również odniesienia filozoficzne, religijne i ekonomiczne.
Woś Augustyn, ur. 29 XI 1932, Wola Dalsza,
ekonomista rolny;
ekon. koncepcja nowej formy własności stworzona w ramach projektu Nowego Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego, wzorowana na jugosłowiańskich rozwiązaniach samorządowych;
Wspólnota Europejska (WE), ang. European Community (EC),
międzynarodowa, europejska organizacja integracyjna 1993–2009, kontynuacja (od 1993) Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia