ekonomiczny

Encyklopedia PWN

Winiecki Jan, ur. 21 VI 1938, Sopot, zm. 7 VI 2016, Warszawa,
ekonomista, specjalista w zakresie makroekonomii, komparatystyki systemowej, międzynarodowych stosunków gospodarczych;
typ władzy suwerennej i uniwersalnej na danym terytorium państwowym, zdolnej do zabezpieczenia obowiązującego porządku prawnego, społecznego i ekonomicznego, spełniającej również inne wewnętrzne i zewnętrzne funkcje państwowe;
najostrzejsza faza rewolucji rosyjskiej, zapoczątkowana zdobyciem władzy przez bolszewików (rewolucja październikowa w Rosji) i zakończona opanowaniem przez nich Rosji.
wojna 1812 roku, zw. też drugą wojną o niepodległość Stanów Zjednoczonych,
wojna USA z Wielką Brytanią 1812–14.
wojna secesyjna 1861–65, ang. Civil War,
wojna domowa w USA 1861–65 między stanami południowymi (Konfederacja Południa) a stanami północnymi (Unia).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia