duplikacja

Encyklopedia PWN

duplikacja
[łac.],
genet. zmiana w budowie chromosomu (aberracja, mutacja) polegająca na podwojeniu fragmentu chromosomu;
duże zmiany materiału genetycznego, pociągające za sobą zmiany w liczbie lub wyglądzie chromosomów, wykrywalne w badaniach cytogenetycznych (cytogenetyka);
endomitoza
[gr. éndon ‘wewnątrz’, mítos ‘nić’],
duplikacja materiału genetycznego w jądrze komórkowym, po której nie następuje podział komórkowy;
med. wady budowy wywołane przez pierwotne zaburzenia rozwoju (morfogenezy) w okresie zarodkowym;
mutacja
[łac. mutatio ‘zmiana’],
genet. trwała zmiana w informacji genetycznej danego organizmu, polegająca na zmianie ilości lub struktury materiału genetycznego;
pseudogeny
[gr.],
niefunkcjonalne sekwencje DNA (deoksyrybonukleinowy kwas) podobne do sekwencji aktywnych genów, występujące w genomach eukariontów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia