duplikacja
 
Encyklopedia PWN
duplikacja
[łac.],
genet. zmiana w budowie chromosomu (aberracja, mutacja) polegająca na podwojeniu fragmentu chromosomu;
powstaje pod wpływem czynników mutagennych; pociąga za sobą zmiany dziedziczne cech organizmu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia