domknięciem zbioru

Encyklopedia PWN

mat. w przestrzeni metrycznej — zbiór zawierający wszystkie swoje punkty skupienia, czyli taki, który wraz z każdym ciągiem zbieżnym w przestrzeni zawiera granicę tego ciągu; ogólniej: w przestrzeni topologicznej — zbiór będący dopełnieniem zbioru otwartego;
mat. pojęcie z zakresu topologii: p.z. A zawartego w przestrzeni topologicznej X jest zbiorem wszystkich punktów skupienia zbioru A, czyli takich punktów x z przestrzeni X, które spełniają warunek, że domknięcie zbioru A z usuniętym punktem x (domknięcie zbioru A \ {x}) zawiera x (zbiór domknięty);
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, używane — podobnie jak w mowie potocznej — w znaczeniu ogółu pewnych, zebranych w jedną całość obiektów, nazywanych elementami zbioru.
mat. w przestrzeni metrycznej — taki zbiór, że do każdego punktu przestrzeni jest zbieżny pewien ciąg punktów z tego zbioru;
mat. przedział liczbowy z „końcami”, zbiór liczb rzeczywistych x spełniających jeden z warunków: axb, xa lub ax;
miara, miara zbioru,
mat. jedno z pojęć teorii funkcji rzeczywistych uogólniające pojęcie długości odcinka, pola obszaru, objętości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia