domie

Encyklopedia PWN

w staroż. Egipcie ośr. nauk.-dydaktyczny, działający przy niektórych świątyniach gł. na potrzeby religii (biblioteki, archiwa, pracownie kopistów).
wykorzystywały w warsztatach rzemieślniczych pracę osób skazanych najczęściej za włóczęgostwo i żebractwo;
przedsiębiorstwo handl. pośredniczące w obrocie dziełami sztuki, wyrobami rzemiosła artyst. i kultury materialnej, które w wyniku zainteresowań kolekcjonerskich mogą uzyskiwać ponadprzeciętną wartość.
rodzima forma domu w staroż. Rzymie — prostokątny budynek, nakryty czterospadowym dachem;
instytucja opiekuńczo-wychowawcza zajmująca się całkowitą opieką i wychowaniem sierot oraz dzieci, których rodzice trwale lub okresowo są pozbawieni praw rodzicielskich albo nie potrafią, nie mogą czy też nie chcą stworzyć swoim dzieciom właściwych warunków życia i rozwoju.
organizacja zrzeszająca większość domów maklerskich w Polsce,
Liwii Dom, Dom Augusta,
w starożytności dom na Palatynie (Rzym);
pot. wytwórnia wielkopłytowych (wielka płyta) elementów do budowy budynków mieszkalnych;
Biały Dom, ang. White House Wymowa,
oficjalna rezydencja prezydenta USA, położona w południowej części Pennsylvania Avenue w Waszyngtonie (Dystrykt Kolumbii);
spośród 11,9 mln rodzin w Polsce: 97% ma telewizor (89% kolorowy), 57% magnetowid, 29% instalację telewizji kablowej, 19% TV satelitarną. 9,29 mln osób opłaca abonament za użytkowanie radia i telewizora (dane na koniec 1998).
czeski miesięcznik lit.-artyst., wyd. 1953–69 w Brnie;
popularny tygodnik, wydawany od 1994 w Warszawie;
organizacja polonijna, zał. 1983 w Limie peruwiańskiej;
Złoty Dom, Domus Aurea,
rezydencja cesarza Nerona;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
ekon. systemy powiązań i zależności między różnego rodzaju instytucjami bankowymi, zwykle określone przez prawo bankowe w danym kraju, które ustala m.in. rolę banku centralnego, rodzaje banków, ich zakres działania oraz zadania nadzoru bankowego.
miasto w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, na pograniczu Płaskowyżu Nałęczowskiego i Małopolskiego Przełomu Wisły, na pr. brzegu rzeki, w obrębie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.
w najszerszym znaczeniu styl w sztuce osadnictwa eur. w posiadłościach zamorskich;

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

dom
1. «budynek przeznaczony na mieszkania lub zakłady pracy»
2. «mieszkanie lub pomieszczenie, w którym się mieszka»
3. «rodzina, domownicy; też: mieszkanie wraz z jego mieszkańcami»
4. «ogół spraw związanych z rodziną i gospodarstwem»
5. «ród, rodzina, dynastia»
6. «miejsce, z którego ktoś pochodzi»
7. «instytucja społeczna lub usługowa, mieszcząca się zwykle w oddzielnym lokalu lub budynku; też: budynek, w którym się ona znajduje»

• domowy • domek, domeczek
dom publiczny, dom rozpusty, dom schadzek «dom, w którym jest uprawiana prostytucja»
Dom Boży, dom modlitwy «kościół, świątynia»
Biały Dom «siedziba prezydenta Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie»
dom akademicki, studencki «budynek, w którym mieszkają studenci»
dom bliźniaczy «dom składający się z dwóch samodzielnych części o jednej ścianie wspólnej»
dom dziecka «zakład wychowawczy dla sierot lub dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej»
dom gry «lokal, w którym uprawiane są gry hazardowe»
dom kultury «budynek mieszczący lokale kulturalno-rozrywkowe, jak czytelnia, sala kinowa, świetlica»
dom mody «duży sklep z ubraniami, zwykle jednej firmy»
dom starców «zakład, w którym mieszkają osoby w podeszłym wieku pozbawione opieki rodziny»
dom szeregowy «dom należący do zespołu identycznych domów sąsiadujących ze sobą przez ścianę, wybudowanych w jednej linii»
dom towarowy «duże przedsiębiorstwo handlowe prowadzące sprzedaż detaliczną różnych towarów; też: budynek, w którym odbywa się ta sprzedaż»
dom zdrojowy «zakład lecznictwa wodami mineralnymi w miejscowości kuracyjnej»
fabryka domów «zakład produkujący elementy do szybkiego montażu budowli»
rodzinny dom dziecka «dom, w którym niewielka grupa sierot lub dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej wychowuje się w pełnej rodzinie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia