domie

Encyklopedia PWN

Bach Johann Sebastian Wymowa, ur. 21 III 1685, Eisenach, zm. 28 VII 1750, Lipsk,
niemiecki kompozytor i organista, przedstawiciel późnego baroku, jeden z największych twórców w historii muzyki.
m. w Niemczech, na północy kraju związkowego Bawaria, nad rz. Regnitz, w pobliżu jej ujścia do Menu.
miejscowość we wschodniej Słowacji, 4 km na południe od Koszyc;
Bateau-Lavoir
[batọ lawuạ:r],
zespół pracowni malarskich w domu przy rue Ravignan 13 (ob. place Émile Goudeau) na Montmartre w Paryżu;
ruch rel., którego wspólnoty były zakładane gł. XII–XIV w. (Niderlandy, północne Włochy, Francja);
m. w południowo-zachodniej Norwegii, nad Byfjorden (M. Północne), ośrodek adm. okręgu Hordaland.
Berzelius
[bärsẹliüs]
Jöns Jacob von Wymowa, ur. 20 VIII 1779, Väversunda k. Linköping, zm. 7 VIII 1848, Sztokholm,
chemik szwedzki.
zjawisko społeczne polegające na braku domu lub miejsca stałego pobytu gwarantującego jednostce lub rodzinie poczucie bezpieczeństwa, zapewniającego schronienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zaspokojenie podstawowych potrzeb na poziomie uznawanym w danym społeczeństwie za wystarczający.
miasto w województwie śląskim, na pograniczu Pogórza Śląskiego z Beskidem Śląskim i Beskidem Małym, nad Białą; pow. grodzki, siedziba pow. bielskiego.
Bień Adam, pseud. m.in. Alfa, ur. 14 XII 1899, Ossala k. Staszowa, zm. 4 III 1998, Warszawa,
działacz ruchu lud., prawnik;
Blang, Puman,
grupa etniczna zamieszkująca południowe Chiny (mają status oficjalnie uznanej narodowości) oraz pogranicze chińsko-birmańskie;
Blois
[bluạ],
średniow. hrab. w Turenii;
Blom Pieter, ur. 8 II 1934, Amsterdam, zm. 8 VI 1999,
architekt holenderski;
m. w USA, u ujścia rz. Charles i Mystic do Zat. Bostońskiej (O. Atlantycki); stolica stanu Massachusetts.
Brau, Brao,
grupa etniczna mieszkająca w środkowym Wietnamie, południowo-wschodnim Laosie i północno-wschodniej Kambodży;
Broniarek Zygmunt, 27 VIII 1925, Warszawa, zm. 16 III 2012, tamże,
dziennikarz i publicysta;
Bruksela, fr. Bruxelles Wymowa, flam. Brussel,
stolica Belgii, położona w środkowej części kraju, na Wysoczyżnie Brabanckiej, nad rz. Senne (dorzecze Skaldy);
stanowisko archeol. w środkowych Czechach, k. m. Kutná Hora;

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

dom
1. «budynek przeznaczony na mieszkania lub zakłady pracy»
2. «mieszkanie lub pomieszczenie, w którym się mieszka»
3. «rodzina, domownicy; też: mieszkanie wraz z jego mieszkańcami»
4. «ogół spraw związanych z rodziną i gospodarstwem»
5. «ród, rodzina, dynastia»
6. «miejsce, z którego ktoś pochodzi»
7. «instytucja społeczna lub usługowa, mieszcząca się zwykle w oddzielnym lokalu lub budynku; też: budynek, w którym się ona znajduje»

• domowy • domek, domeczek
dom publiczny, dom rozpusty, dom schadzek «dom, w którym jest uprawiana prostytucja»
Dom Boży, dom modlitwy «kościół, świątynia»
Biały Dom «siedziba prezydenta Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie»
dom akademicki, studencki «budynek, w którym mieszkają studenci»
dom bliźniaczy «dom składający się z dwóch samodzielnych części o jednej ścianie wspólnej»
dom dziecka «zakład wychowawczy dla sierot lub dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej»
dom gry «lokal, w którym uprawiane są gry hazardowe»
dom kultury «budynek mieszczący lokale kulturalno-rozrywkowe, jak czytelnia, sala kinowa, świetlica»
dom mody «duży sklep z ubraniami, zwykle jednej firmy»
dom starców «zakład, w którym mieszkają osoby w podeszłym wieku pozbawione opieki rodziny»
dom szeregowy «dom należący do zespołu identycznych domów sąsiadujących ze sobą przez ścianę, wybudowanych w jednej linii»
dom towarowy «duże przedsiębiorstwo handlowe prowadzące sprzedaż detaliczną różnych towarów; też: budynek, w którym odbywa się ta sprzedaż»
dom zdrojowy «zakład lecznictwa wodami mineralnymi w miejscowości kuracyjnej»
fabryka domów «zakład produkujący elementy do szybkiego montażu budowli»
rodzinny dom dziecka «dom, w którym niewielka grupa sierot lub dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej wychowuje się w pełnej rodzinie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia