domie

Encyklopedia PWN

Asakura Fumio, ur. 1 III 1883, prefektura Ōita, zm. 18 IV 1964, Tokio,
rzeźbiarz japoński; tworzył w tzw. stylu zachodnim (tzn. nie tradycyjnym);
Ashbee
[ạ̈szbi]
Charles Robert, ur. 17 V 1863, Isleworth (hrab. Middlesex), zm. 23 V 1942, Sevenoaks (hrab. Kent),
ang. teoretyk sztuki, projektant (m.in. biżuterii), architekt, reformator i działacz społeczny;
m. w południowej części Niemiec, w kraju związkowym Bawaria, na Wyż. Bawarskiej, nad rz. Lech.
Bauer Leopold, ur. 1 IX 1872, Jägerndorf (ob. Karniów), Morawy), zm. 7 X 1938, Wiedeń,
architekt austriacki;
Bru, Van Kieu, Leu,
grupa etniczna mieszkająca w środkowym Wietnamie (status oficjalnej narodowości) oraz Laosie;
Çatalhöyük
[czatalhöjụ̈k],
Çatal Hüyük,
stanowisko archeol. w środkowej Turcji (il Konya), 35 km na południowy wschód od m. Konya.
miasto w województwie śląskim, na pograniczu Wyż. Wieluńskiej i Częstochowskiej oraz Obniżenia Górnej Warty, nad Wartą; pow. grodzki, siedziba pow. częstochowskiego.
Dostojewski Fiodor M., ur. 11 XI 1821, Moskwa, zm. 9 II 1881, Petersburg,
najwybitniejszy powieściopisarz rosyjski.
Eames
[i:mz]
Charles, ur. 17 VI 1907, Saint Louis, zm. 21 VIII 1978, tamże,
amer. architekt, projektant mebli; zajmował się także realizacją filmów;
Edison
[ẹdısən]
Thomas Alva Wymowa, ur. 11 II 1847, Milan (stan Ohio), zm. 18 X 1931, West Orange (stan New Jersey),
wynalazca amerykański.
Gaudí Antonio Wymowa, katalońskie Antoni Gaudí i Cornet, ur. 25 VI 1852, Reus, zm. 10 VI 1926, Barcelona,
architekt hiszpański (kataloński), wybitny i oryginalny twórca końca XIX i początku XX w..
architekci rosyjscy:
językozn. w językach ałtajskich i uralskich uzależnienie jakości samogłoski sufiksu od samogłoski rdzenia, wskutek czego w wyrazie występują samogłoski jednego typu: przednie lub tylne;
sztuka rozwijająca się w epoce brązu (3000–ok. 1100 p.n.e.) na terenie późniejszej Grecji (Hellady);
Hohenzollernów, Królewski Order Domowy, niem. Königlicher Hausorden von Hohenzollern,
odznaczenie pruskiego domu panującego;
w. na Białorusi, k. Grodna, obecnie w granicach miasta. W 2. poł. XVIII w. ośrodek adm.-gosp. ekonomii grodzieńskiej;
Joyce
[dżoıs]
James Augustine Aloysius Wymowa, ur. 2 II 1882, Dublin, zm. 13 I 1941, Zurych,
pisarz irlandzki, tworzący w języku angielskim, jeden z najwybitniejszych twórców nowoczesnej prozy.
arch. termin używany na określenie co najmniej jednopiętrowego, murowanego miejskiego domu mieszkalnego;
grupa etniczna mieszkająca w północno-zachodnim Wietnamie;
Kijów, Kyjiw, Kyiv,
stolica Ukrainy, nad środkowym Dnieprem, poniżej ujścia Desny;

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

dom
1. «budynek przeznaczony na mieszkania lub zakłady pracy»
2. «mieszkanie lub pomieszczenie, w którym się mieszka»
3. «rodzina, domownicy; też: mieszkanie wraz z jego mieszkańcami»
4. «ogół spraw związanych z rodziną i gospodarstwem»
5. «ród, rodzina, dynastia»
6. «miejsce, z którego ktoś pochodzi»
7. «instytucja społeczna lub usługowa, mieszcząca się zwykle w oddzielnym lokalu lub budynku; też: budynek, w którym się ona znajduje»

• domowy • domek, domeczek
dom publiczny, dom rozpusty, dom schadzek «dom, w którym jest uprawiana prostytucja»
Dom Boży, dom modlitwy «kościół, świątynia»
Biały Dom «siedziba prezydenta Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie»
dom akademicki, studencki «budynek, w którym mieszkają studenci»
dom bliźniaczy «dom składający się z dwóch samodzielnych części o jednej ścianie wspólnej»
dom dziecka «zakład wychowawczy dla sierot lub dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej»
dom gry «lokal, w którym uprawiane są gry hazardowe»
dom kultury «budynek mieszczący lokale kulturalno-rozrywkowe, jak czytelnia, sala kinowa, świetlica»
dom mody «duży sklep z ubraniami, zwykle jednej firmy»
dom starców «zakład, w którym mieszkają osoby w podeszłym wieku pozbawione opieki rodziny»
dom szeregowy «dom należący do zespołu identycznych domów sąsiadujących ze sobą przez ścianę, wybudowanych w jednej linii»
dom towarowy «duże przedsiębiorstwo handlowe prowadzące sprzedaż detaliczną różnych towarów; też: budynek, w którym odbywa się ta sprzedaż»
dom zdrojowy «zakład lecznictwa wodami mineralnymi w miejscowości kuracyjnej»
fabryka domów «zakład produkujący elementy do szybkiego montażu budowli»
rodzinny dom dziecka «dom, w którym niewielka grupa sierot lub dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej wychowuje się w pełnej rodzinie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia