domie

Encyklopedia PWN

dział handlu zajmujący się detaliczną i hurtową sprzedażą książek, czasopism, broszur, a także reprodukcji dzieł sztuki, pomocy szkolnych, map, nut, płyt i taśm z nagraniami itp.;
Loos Adolf Wymowa, ur. 10 XII 1870, Brünn (ob. Brno), zm. 23 VIII 1933, Kalksburg (Austria),
austriacki architekt i teoretyk sztuki.
Messel Alfred Wymowa, ur. 22 VII 1853, Darmstadt, zm. 24 III 1909, Berlin,
architekt niemiecki;
rodzina warszawskich finansistów i przemysłowców w XIX–1. połowie XX w., pochodzenia żydowskiego;
Niżni Nowogród, Nịżnij Nọwgorod, 1932–91 Gorki,
m. w Rosji, przy ujściu Oki do Wołgi; stolica obwodu niżnienowogrodzkiego;
Nowicki Maciej, ur. 26 VI 1910, Czyta (Syberia), zm. 31 VIII 1950, Egipt,
polski architekt i grafik.
Pniewski Bohdan, ur. 26 VII 1897, Warszawa, zm. 5 IX 1965, tamże,
architekt;
ekon. jedna z danin publicznych charakteryzująca się zespołem cech, które wyróżniają się spośród pozostałych danin.
rozruchy antyżydowskie 4 VII 1946 w Kielcach;
miasto w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w obniżeniu między Gorcami a Beskidem Wyspowym, przy ujściu Poniczanki i Słonki do Raby, na wys. 500–560 m.
Rzym, Roma,
stolica i największe miasto Włoch, nad Tybrem, w środkowej części Półwyspu Apenińskiego, na nizinie Campania di Roma oraz przedgórzach Apeninu Abruzyjskiego, w pobliżu brzegu Morza Tyrreńskiego;
Sebeş
[sẹbesz],
Mühlbach,
m. w środkowej Rumunii, w okręgu Alba, na Wyż. Transylwańskiej, nad rz. Sebeş (dopływ Maruszy), 60 km na północny zachód od Sybinu.
miasto w województwie pomor., pow. grodzki, nad Zat. Gdańską, między Gdańskiem a Gdynią, z którymi tworzy zespół miejski Trójmiasto.
Suzdal, Sụzdal,
m. w Rosji, w obwodzie włodzimierskim, nad Kamienką (dorzecze Klaźmy), 28 km od stacji kol. Gawryłów–Posad;
budynek lub określony teren (np. plac), przeznaczony i przystosowany do celów sakralnych: parafii, zboru, gminy wyznaniowej czy in. grupy rel. (asyryjsko-babiloński zigurat, buddyjska stupa, chiń. pagoda, słow. kącina, żydowska synagoga i bożnica, chrześc. kościół, cerkiew czy dom modlitwy).
miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie lubańskim, w G. Izerskich, między grzbietami Kamienickim i Wysokim, nad Kwisą, na wys. 450–710 m, przy granicy z Czechami.
Tagore Rabindranath, właśc. Rabīndranāth Thākur, ur. 7 V 1861, Kalkuta, zm. 7 VIII 1941, tamże,
indyjski poeta, prozaik, filozof, myśliciel, tworzący w języku bengalskim, także kompozytor i malarz, laureat literackiej Nagrody Nobla 1913.

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

dom
1. «budynek przeznaczony na mieszkania lub zakłady pracy»
2. «mieszkanie lub pomieszczenie, w którym się mieszka»
3. «rodzina, domownicy; też: mieszkanie wraz z jego mieszkańcami»
4. «ogół spraw związanych z rodziną i gospodarstwem»
5. «ród, rodzina, dynastia»
6. «miejsce, z którego ktoś pochodzi»
7. «instytucja społeczna lub usługowa, mieszcząca się zwykle w oddzielnym lokalu lub budynku; też: budynek, w którym się ona znajduje»

• domowy • domek, domeczek
dom publiczny, dom rozpusty, dom schadzek «dom, w którym jest uprawiana prostytucja»
Dom Boży, dom modlitwy «kościół, świątynia»
Biały Dom «siedziba prezydenta Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie»
dom akademicki, studencki «budynek, w którym mieszkają studenci»
dom bliźniaczy «dom składający się z dwóch samodzielnych części o jednej ścianie wspólnej»
dom dziecka «zakład wychowawczy dla sierot lub dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej»
dom gry «lokal, w którym uprawiane są gry hazardowe»
dom kultury «budynek mieszczący lokale kulturalno-rozrywkowe, jak czytelnia, sala kinowa, świetlica»
dom mody «duży sklep z ubraniami, zwykle jednej firmy»
dom starców «zakład, w którym mieszkają osoby w podeszłym wieku pozbawione opieki rodziny»
dom szeregowy «dom należący do zespołu identycznych domów sąsiadujących ze sobą przez ścianę, wybudowanych w jednej linii»
dom towarowy «duże przedsiębiorstwo handlowe prowadzące sprzedaż detaliczną różnych towarów; też: budynek, w którym odbywa się ta sprzedaż»
dom zdrojowy «zakład lecznictwa wodami mineralnymi w miejscowości kuracyjnej»
fabryka domów «zakład produkujący elementy do szybkiego montażu budowli»
rodzinny dom dziecka «dom, w którym niewielka grupa sierot lub dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej wychowuje się w pełnej rodzinie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia