domie

Encyklopedia PWN

m. w Rosji, na Wyż. Środkoworosyjskiej, nad Upą (dopływ Oki), w centrum Podmoskiewskiego Zagłębia Węglowego; stolica obwodu tulskiego.
Twer, 1931–90 Kalinin,
m. w Rosji, w centrum jej eur. części, nad górną Wołgą przy ujściu Twercy; stolica obwodu twerskiego.
Velde
[wẹldə]
Henry-Clément (Henricus Clementinus) van de Wymowa, ur. 3 IV 1863, Antwerpia, zm. 25 X 1957, Zurych,
belgijski architekt, malarz, projektant wnętrz i mebli, typograf i teoretyk sztuki.
Webb
[ueb]
Philip Speakman, ur. 12 I 1831, Oksford, zm. 17 IV 1915, Worth,
ang. architekt i projektant;
Wołogda, Wọłogda,
m. na północnym zachodzie eur. części Rosji, nad Wołogdą (dopływ Suchony); stolica obwodu wołogodzkiego.
m. wojewódzkie (woj. dolnośląskie), pow. grodzki, na równinach Wrocławskiej i Oleśnickiej, nad Odrą i jej dopływami: Oławą, Ślęzą, Bystrzycą i Widawą; siedziba pow. wrocławskiego.
m. w północno-zachodniej Holandii, w prow. Holandia Północna, na północny zachód od Amsterdamu.
Zawiejski Jan, właśc. J. Baptysta Feintuch, ur. 20 VI 1854, Kraków, zm. 9 IX 1922, tamże,
architekt;
Zwenkau-Harth
[cwẹnkau ha:rt],
stanowisko archeologiczne w środkowej części Niemiec, ok. 12 km na południe od Lipska;
ludzie żyjący z jałmużny;
Aalto Alvar Hugo Wymowa, ur. 3 II 1898, Kuortane, zm. 11 V 1976, Helsinki,
fiński architekt i urbanista.
absurd
[łac. absurdus ‘niedorzeczny’],
wyrażenie sprzeczne wewnętrznie („Jan jest bratem Piotra i Jan nie jest bratem Piotra”; „Istnieje ktoś, kto zarazem jest i nie jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego”) lub takie wyrażenie, z którego na drodze poprawnego wnioskowania da się wyprowadzić wyrażenie wewnętrznie sprzeczne („Jan mieszka w domu, w którym nikt nie mieszka”; ze zdania tego wynika zdanie „W pewnym domu nikt nie mieszka, a zarazem ktoś mieszka — mianowicie Jan”);
Adam
[ạ̈dəm]
Robert Wymowa, ur. 3 VII 1728, Kirkcaldy (Szkocja), zm. 3 III 1792, Londyn,
architekt angielski; najwybitniejszy przedstawiciel klasycyzmu w Anglii.
Albini Franco, ur. 17 XI 1905, Robbiate k. Como, zm. 1 XI 1977, Mediolan,
wł. architekt, projektant, urbanista;
almerska kultura, kultura Almería,
archeol. kultura neolitu rozprzestrzeniona w południowo-wschodniej części Płw. Iberyjskiego, rozwijająca się w IV tysiącleciu p.n.e.;
stolica konstytucyjna Holandii;
Anker Nini (Nicoline) Roll, ur. 3 V 1873, Molde, zm. 19 V 1942, Asker,
pisarka norweska;
Arezzo
[arẹcco],
staroż. Arretium,
m. w środkowych Włoszech, w regionie Toskania, w Apeninach Północnych, w dolinie rz. Arno, na południowy wschód od Florencji;
Z uwagi na wielorakie zróżnicowanie ludności imperium azteckiego, o jej wspólnej religii można mówić jedynie w dużym uproszczeniu. Jednak wpływ dziedzictwa mezoamer., jak również pokrewieństwo kulturowe między grupami etnicznymi należącymi do rodziny ludów Nahua, unifikowały rozmaitość mitów, wierzeń, rytuałów, instytucji rel. i form kultu. Wynikające stąd podobieństwa pozwalają traktować umownie religię aztecką jako pewną całość, będącą hist. mutacją wcześniejszych wierzeń i kultów.

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

dom
1. «budynek przeznaczony na mieszkania lub zakłady pracy»
2. «mieszkanie lub pomieszczenie, w którym się mieszka»
3. «rodzina, domownicy; też: mieszkanie wraz z jego mieszkańcami»
4. «ogół spraw związanych z rodziną i gospodarstwem»
5. «ród, rodzina, dynastia»
6. «miejsce, z którego ktoś pochodzi»
7. «instytucja społeczna lub usługowa, mieszcząca się zwykle w oddzielnym lokalu lub budynku; też: budynek, w którym się ona znajduje»

• domowy • domek, domeczek
dom publiczny, dom rozpusty, dom schadzek «dom, w którym jest uprawiana prostytucja»
Dom Boży, dom modlitwy «kościół, świątynia»
Biały Dom «siedziba prezydenta Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie»
dom akademicki, studencki «budynek, w którym mieszkają studenci»
dom bliźniaczy «dom składający się z dwóch samodzielnych części o jednej ścianie wspólnej»
dom dziecka «zakład wychowawczy dla sierot lub dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej»
dom gry «lokal, w którym uprawiane są gry hazardowe»
dom kultury «budynek mieszczący lokale kulturalno-rozrywkowe, jak czytelnia, sala kinowa, świetlica»
dom mody «duży sklep z ubraniami, zwykle jednej firmy»
dom starców «zakład, w którym mieszkają osoby w podeszłym wieku pozbawione opieki rodziny»
dom szeregowy «dom należący do zespołu identycznych domów sąsiadujących ze sobą przez ścianę, wybudowanych w jednej linii»
dom towarowy «duże przedsiębiorstwo handlowe prowadzące sprzedaż detaliczną różnych towarów; też: budynek, w którym odbywa się ta sprzedaż»
dom zdrojowy «zakład lecznictwa wodami mineralnymi w miejscowości kuracyjnej»
fabryka domów «zakład produkujący elementy do szybkiego montażu budowli»
rodzinny dom dziecka «dom, w którym niewielka grupa sierot lub dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej wychowuje się w pełnej rodzinie»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia