dobre

Encyklopedia PWN

polityka dobrego sąsiedztwa, ang. Good Neighbor Policy,
określenie polityki rządu amerykańskiego wobec państw Ameryki Łacińskiej w okresie prezydentury F.D. Roosevelta;
ekon. dobra i usługi kupowane przez konsumentów w danym czasie, niezbędne do zaspokojenia ich potrzeb związanych z: dostatecznym pod względem wartości odżywczych wyżywieniem; wykonywaniem pracy zawodowej; uczestnictwem w życiu społecznym w zakresie zwyczajowym dla danego kraju (minimum socjalne);
zawiązana 1465 koalicja fr. możnowładców przeciwko królowi Ludwikowi XI;
komisje dobrego porządku, komisje boni ordinis,
instytucje kolegialne zajmujące się podporządkowaniem spraw większych miast królewskich Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego;
ekon.,rozdzielanie produktów między jednostki i grupy społ. w celu zaspokojenia ich potrzeb
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia