podział dóbr materialnych
 
Encyklopedia PWN
podział dóbr materialnych,
ekon.,rozdzielanie produktów między jednostki i grupy społ. w celu zaspokojenia ich potrzeb
w zależności od poziomu rozwoju społeczeństwa, podział dóbr materialnych przybierał różne formy i dokonywał się: w naturze (np. we wspólnocie pierwotnej, niekiedy w feudalizmie); za pośrednictwem pieniądza (w gospodarce rynkowej — towarowo-pieniężnej); rozdzielnictwa (w gospodarce komunist.); 2 ostatnie formy mogą występować łącznie, np. w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych dominuje podział dóbr materialnych za pośrednictwem pieniądza, ale w ograniczonym zakresie występuje również rozdzielnictwo (niektóre formy pomocy społ.); w komunizmie wojennym dominowało rozdzielnictwo, ale nie udało się wyeliminować pieniądza.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia