dobre

Encyklopedia PWN

nieruchomości nie podlegające dziedziczeniu ani alienacji, przede wszystkim kościelne, sporadycznie instytucji świeckich (np. szpitali, uczelni);
materialne środki zaspokajania potrzeb ludzkich.
filoz. praca wykonana po mistrzowsku;
dobra wiara, bona fides,
prawo błędne, ale usprawiedliwione, subiektywne przekonanie o istnieniu jakiegoś prawa lub stosunku prawnego;
filoz. w etyce I. Kanta wola skłaniająca do działania zgodnie z obowiązkiem, nie w wymiarze powodowanych skutków, lecz intencji jego spełnienia.
Dobrej Nadziei, Przylądek, afrikaans Kaap die Goeie Hoop, ang. Cape of Good Hope,
skalisty przylądek w RPA, na południowym krańcu Płw. Przylądkowego, ograniczającego od zachodu Zat. Fałszywą, na południe od Kapsztadu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia