dobre

Encyklopedia PWN

ekon.,rozdzielanie produktów między jednostki i grupy społ. w celu zaspokojenia ich potrzeb
sieluńskie dobra, księstwo sieluńskie,
posiadłości w widłach Bugu i Narwi, z ośrodkiem w Sieluniu (pow. pułtuski), należące do prepozytów płockich, którzy narzucili tamtejszej drobnej szlachcie swoje zwierzchnictwo;
pojęcie wprowadzone przez G.W. Leibniza, wg którego Bóg w swej wszechmocy mógł stworzyć każdą postać świata, lecz w swej mądrości stworzył świat najlepszy;
Aleksander Dobry, data ur. nieznana, zm. 1432,
hospodar mołdawski od 1400;
Eryk I Zawsze Dobry, Erik Ejegod, z dynastii Estridsenów, ur. ok. 1056, Slangerup(?), zm. 10 VII 1103, Cypr,
król Danii od 1095, syn Swena II Estridsena;
Filip III Dobry, ur. 13 VI 1396, Dijon, zm. 15 VI 1467, Brugia,
książę Burgundii od 1419, syn Jana bez Trwogi;
Håkon I Dobry
[họ:kon d.],
Håkon I den Gode, z rodu Ynglingów, ur. ok. 920, zm. ok. 960, Fitjar,
król Norwegii od ok. 935 (?), syn Haralda I Pięknowłosego;
Hywel Dobry, walijskie Hywel Dda, data ur. nieznana, zm. 949 lub 950,
król walijski, wnuk Rhodriego Wielkiego;
Jan II Dobry, z dynastii Walezjuszów, ur. 16 IV 1319, k. Le Mans, zm. 8 IV 1364, Londyn,
król Francji od 1350;
Magnus I Dobry, Magnus den gode, z rodu Ynglingów, ur. ok. 1024, zm. 25 X 1047,
król Norwegii od 1035 i Danii od 1042, syn Olafa II Haraldssona;
Wilhelm II Dobry, z dynastii Hauteville, ur. 1154, zm. 1189,
król Sycylii od 1166, syn Wilhelma I Złego;
ekon. wrażliwość popytu na zmiany jego determinant (czynników określających rozmiary popytu);
filoz., religiozn. uczucie skierowane do osoby (miłość: Boga, bliźniego, oblubieńcza, rodzicielska, braterska) lub przedmiotu (miłość ojczyzny), wyrażające się w pragnieniu dla nich dobra (i czynienia go), szczęścia i zachowania ich istnienia.
ekon. ilości dóbr i usług, które ogół konsumentów chce i może kupić;
dobro, gr. agathón, łac. bonum,
określenie abstrakcyjnego bytu, stanu, własności rzeczy lub rzeczy własność tę posiadającej, wartości pozytywnej (instrumentalnej lub wewnętrznej), zachowania, postawy lub celów, które są pożądane, godne zabiegów i wyboru z jakiegoś powodu lub też dlatego, że są cenne same w sobie.
zaratusztrianizm, zoroastryzm,
religia irańska powstała prawdopodobnie w wyniku reformy starych plemiennych kultów irańskich przez Zaratusztrę;
Augustyn, Augustyn z Hippony, Augustyn Aureliusz, łac. Aurelius Augustinus, święty, ur. 13 XI 354, Tagasta, Numidia (ob. Suk Ahras, Algieria), zm. 28 VIII 430, Hippo Regius (Hippona, ob. Labda k. Annaby, Algieria),
najznamienitszy Ojciec Kościoła i jeden z czterech wielkich Doktorów Kościoła zachodniego, główny autorytet filozofii i teologii zachodniej do XIII wieku.
Marshall
[ma:rszl]
Alfred Wymowa, ur. 26 VII 1842, Londyn, zm. 12 VII 1924, Cambridge,
brytyjski ekonomista, z wykształcenia matematyk.
Zaratusztra, gr. Zoroaster, ur. prawdopodobnie ok. 628 r. p.n.e., zm. prawdopodobnie ok. 551 r. p.n.e.,
irański prorok.

Słownik języka polskiego PWN

dobre zob. dobro.
na dobre «w pełni lub w dużym stopniu»
lepsze «sytuacja lepsza od poprzedniej»
lepszy st. wyższy od dobry
• lepszość
dobra I
1. «duży majątek ziemski»
2. «rzeczy i wartości potrzebne do życia i rozwoju człowieka»
dobra II pot. «dobrze, zgoda»
dobra osobiste «godność i prawa osobiste człowieka, takie jak wolność, nietykalność, ochrona zdrowia, prawo do prywatności»
drzewo żywota, drzewo wiadomości dobrego i złego «według Starego Testamentu: jabłoń rosnąca w raju, z której nie wolno było Adamowi i Ewie zrywać owoców»
ocena bardzo dobra «wysoka ocena szkolna, do niedawna najwyższa, dziś niższa jedynie od celującej»
ocena dobra «dość dobra ocena szkolna, niższa od bardzo dobrej, a wyższa od dostatecznej»
po dobremu «grzecznie, łagodnie»
dobry I
1. «zgodny z zasadami moralnymi, godny naśladowania»
2. «życzliwy, skłonny do pomocy»
3. «wyrażający czyjąś pozytywną opinię»
4. «o usposobieniu, nastroju: wesoły, pogodny»
5. «zapowiadający coś pomyślnego»
6. «starannie wykonujący swoje obowiązki»
7. «o organizmie lub jego części: dobrze funkcjonujący»
8. «wysokiej jakości»
9. «odpowiedni z punktu widzenia czyichś potrzeb lub oczekiwań»
10. «o potrawach, napojach: smaczny»
11. «korzystny pod względem materialnym»
12. «wynikający z trafnego wyboru»
13. «z nawiązką odmierzony, większy, niżby się zdawało»
dobry II
1. «dobry, szlachetny człowiek»
2. zob. ocena dobra.
dzień dobry «forma powitania»
egzekucja dóbr «odebranie zastawionych lub rozdanych dóbr królewskich»
w najlepsze «niczym się nie przejmując»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia