dobre

Encyklopedia PWN

dobra, które służą do produkcji innych dóbr i nie zużywają się w całości w trakcie jednego cyklu produkcyjnego.
dobra komplementarne, dobra uzupełniające,
dobra zaspokajające potrzeby tylko łącznie z innymi dobrami,
prawoprzedmioty stosunków cywilno-prawnych nie mające samoistnego substratu materialnego, który je uzewnętrznia;
Dobra Nowina, Katolickie Radio Dobra Nowina,
radio założone 1993 w Tarnowie;
dobra osobiste, prawa osobiste,
niematerialne (nie mające bezpośredniego odnośnika ekon.) dobra prawne ściśle związane z istnieniem i psychiką określonych ludzi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia