dobra osobiste
 
Encyklopedia PWN
dobra osobiste, prawa osobiste,
niematerialne (nie mające bezpośredniego odnośnika ekon.) dobra prawne ściśle związane z istnieniem i psychiką określonych ludzi.
Katalog dóbr osobistych i ich treść ulegają zmianom; pol. kodeks cywilny wymienia przykładowo: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko, pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość nauk., artyst., wynalazcza — niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach prawa cywilnego, karnego itp.; dobra osobiste podlegają ochronie, niezależnie od winy sprawcy, w przypadku ich bezprawnego zagrożenia lub naruszenia; uprawnienia z dóbr osobistych nie mogą przechodzić na inne osoby, są ściśle związane z uprawnionym.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia