dobre

Encyklopedia PWN

dobra praktyka analityczna, dobra praktyka laboratoryjna (DPL), ang. Good Laboratory Practise,
zbiór reguł postępowania w prawidłowo funkcjonującym laboratorium, zgodny z uznanymi standardami;
dobra, które powinny być eliminowane z obrotu, niezależnie od tego, jaki stosunek do nich mają jednostki,
dobra, o których społeczeństwo sądzi, że każdy powinien je posiadać,
dobra ziemskie wydzielone na potrzeby monarchy, → ekonomie.
dobra zaspokajające tę samą potrzebę,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia