dobre

Encyklopedia PWN

tytuł Jezusa Chrystusa, odwołujący się do starotestamentowych obrazów króla bądź Boga jako pasterzy ludu i do określania Jezusa jako pasterza w Nowym Testamencie;
Lepszy Kazimierz, ur. 11 VI 1904, Kraków, zm. 30 V 1964, tamże,
syn Leonarda Jana, historyk;
Lepszy Leonard Jan, ur. XI 1856, Krościenko n. Dunajcem, zm. 29 VII 1937, Kraków,
ojciec Kazimierza, historyk sztuki, inżynier górnictwa;
prawna rewindykacja do dyspozycji króla i skarbu tych królewszczyzn w Polsce, które zostały nadane jako darowizny, lenna lub były zastawione wbrew ustawom z 1440–1504;
w dawnej Polsce dobra książęce lub królewskie, na których władcy zabezpieczali małżonkom sumy otrzymywane w posagu oraz zapewniane przez siebie wiano;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia