Lepszy Kazimierz
 
Encyklopedia PWN
Lepszy Kazimierz, ur. 11 VI 1904, Kraków, zm. 30 V 1964, tamże,
syn Leonarda Jana, historyk;
badacz historii Polski XVI–XVII w., Pomorza i dziejów floty wojennej; 1939–41 więzień obozów Sachsenhausen i Dachau; od 1954 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego (1962–64 rektor); 1951 czł. PAU; 1939–46 redaktor „Kwartalnika Historycznego”; 1958–64 redaktor Polskiego słownika biograficznego; gł. prace: Rzeczpospolita Polska w dobie sejmu inkwizycyjnego 1589–92 (1939), Dzieje floty polskiej (1947).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia