dobra niematerialne
 
Encyklopedia PWN
dobra niematerialne,
prawoprzedmioty stosunków cywilno-prawnych nie mające samoistnego substratu materialnego, który je uzewnętrznia;
do dóbr niematerialnych zalicza się: dobra osobiste, utwory chronione prawem autorskim, projekty wynalazcze (wynalazki, wzory użytkowe i projekty racjonalizatorskie), wzory zdobnicze (przem.) i znaki towarowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia