dobre

Encyklopedia PWN

powstanie chłopów oraz niektórych miast niemieckich;
pogardliwa nazwa nadana przez magnatów rokoszowi szlachty, zebranej na wyprawę mołdawską 1537 w obozie wojskowym pod Lwowem;
wojna księża 1478–79, wojna popia,
wojna polsko-krzyżacka na Warmii;
całokształt spraw związanych z wojskiem i sposobem prowadzenia wojny.
samodzielna instytucja podlegająca organizacyjnie szefowi Sztabu Gł. WP, utworzona 1919 w Warszawie (do 1921 pod nazwą Instytut Wojsk.-Geogr.), gł. w celu opracowywania i wydawania wojsk. map topograficznych.
Wolski Mikołaj, ur. 1553, zm. 1630,
marszałek wielki koronny, działacz gosp., mecenas sztuki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia