dobre

Encyklopedia PWN

Wspólny Rynek Południa, hiszp. Mercado Común del Sur, Mercosur,
regionalne ugrupowanie integracyjne w Ameryce Południowej, powołane na mocy traktatu z Asunción z 26 III 1991 przez Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj;
Wujek, Vangrowecz, Vangrovicius, Wągrovitius, Wuykus, Jakub, ur. 1541, Wągrowiec, zm. 27 VII 1597, Kraków, pisarz rel.,
tłumacz Biblii, jezuita.
wulkanizacja
[łac.],
proces technol. polegający na sieciowaniu kauczuku (sieciowanie polimerów) w celu przekształcenia go w gumę;
teoria zajmująca się badaniem właściwości metod podejmowania społecznego decyzji, tj. metod zbiorowego podejmowania decyzji (sposobów głosowania w zgromadzeniach bezpośrednio podejmujących decyzje i systemów wyborczych, których celem jest wybór przedstawicieli do zgromadzeń ustawodawczych, wykonawczych itp.), oraz metod społecznego wyboru lub społecznej oceny takich rozwiązań, które mają istotne i różne konsekwencje dla członków grupy lub społeczeństwa (np. podział dóbr).
piechota polska utworzona 1578 w Koronie przez Stefana Batorego, 1592 –– na Litwie;
wykres fazowy, wykres równowagi fazowej,
graficzna reprezentacja krzywych opisujących równowagę termodynamiczną współistniejących ze sobą różnych faz układu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia