dobre

Encyklopedia PWN

samodzielna instytucja podlegająca organizacyjnie szefowi Sztabu Gł. WP, utworzona 1919 w Warszawie (do 1921 pod nazwą Instytut Wojsk.-Geogr.), gł. w celu opracowywania i wydawania wojsk. map topograficznych.
Wolski Mikołaj, ur. 1553, zm. 1630,
marszałek wielki koronny, działacz gosp., mecenas sztuki;
Wspólny Rynek Południa, hiszp. Mercado Común del Sur, Mercosur,
regionalne ugrupowanie integracyjne w Ameryce Południowej, powołane na mocy traktatu z Asunción z 26 III 1991 przez Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj;
Wujek, Vangrowecz, Vangrovicius, Wągrovitius, Wuykus, Jakub, ur. 1541, Wągrowiec, zm. 27 VII 1597, Kraków, pisarz rel.,
tłumacz Biblii, jezuita.
wulkanizacja
[łac.],
proces technol. polegający na sieciowaniu kauczuku (sieciowanie polimerów) w celu przekształcenia go w gumę;
teoria zajmująca się badaniem właściwości metod podejmowania społecznego decyzji, tj. metod zbiorowego podejmowania decyzji (sposobów głosowania w zgromadzeniach bezpośrednio podejmujących decyzje i systemów wyborczych, których celem jest wybór przedstawicieli do zgromadzeń ustawodawczych, wykonawczych itp.), oraz metod społecznego wyboru lub społecznej oceny takich rozwiązań, które mają istotne i różne konsekwencje dla członków grupy lub społeczeństwa (np. podział dóbr).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia