Wujek Jakub
 
Encyklopedia PWN
Wujek, Vangrowecz, Vangrovicius, Wągrovitius, Wuykus, Jakub, ur. 1541, Wągrowiec, zm. 27 VII 1597, Kraków, pisarz rel.,
tłumacz Biblii, jezuita.
Profesor i rektor licznych kolegiów jezuickich w Rzeczypospolitej i Siedmiogrodzie; autor pism polemicznych, skierowanych gł. przeciw arianom; przekł. Nowego Testamentu (1593) i Psałterza Dawidowego prozą (1594) oraz całej Biblii (wyd. 1599), dzieło W. jest uważane za najlepszy przekł. staropol. Pisma Świętego; wydał także 2 zbiory kazań (postylle) — Postilla catholica (cz. 1–3 1573–75) i Postille mniejsze (cz. 1–2 1579–80); twórca pol. języka biblijnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia