Wspólny Rynek Południa
 
Encyklopedia PWN
Wspólny Rynek Południa, hiszp. Mercado Común del Sur, Mercosur,
regionalne ugrupowanie integracyjne w Ameryce Południowej, powołane na mocy traktatu z Asunción z 26 III 1991 przez Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj;
utworzony na podstawie traktatu z Asunción, zawartego 1991; członkowie: Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj, od 1996 stowarzyszone Chile i Boliwia, które należą do strefy wolnego handlu, lecz pozostają poza unią celną; cele: integracja ekonomiczna, swoboda przepływu dóbr i usług, wspólne cła zewnętrzne i polityka handlowa, koordynacja polityki makroekonomicznej i sektorowej; zgodnie z podpisanym 1994 protokołem z Ouro Prêto jest podmiotem prawa międzynarodowego; od początku 1995 funkcjonuje strefa wolnego handlu, obejmująca 85% obrotów, ze znaczącymi wyjątkami (samochody i cukier), oraz unia celna z listą wyjątków obowiązującą do 2006; 1991–95 wartość handlu między krajami członkowskimi wzrosła 3-krotnie (do 15,3 mld dolarów USA); najważniejsze organa: Rada Wspólnego Rynku, Grupa Wspólnego Rynku (wykonawczy), wspomagana przez Sekretariat Administracyjny (siedziba w Montevideo), Komisja Handlu, Wspólna Komisja Parlamentarna oraz Konsultacyjne Forum Społeczne i Ekonomiczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia