włókna polietylenowe
 
Encyklopedia PWN
włókna polietylenowe,
włókna syntetyczne otrzymywane z polietylenu niskociśnieniowego (mają lepsze właściwości) lub polietylenu wysokociśnieniowego;
w.p. formuje się ze stopu (włókna chemiczne); produkuje się tylko włókna ciągłe; charakterystycznymi cechami w.p. są: brak higroskopijności, chłonności barwników (barwienie tylko w masie, tj. wprowadzanie pigmentów do stopu przed formowaniem włókien), niska temperatura topnienia (130°C), odporność na chemikalia i rozpuszczalniki, mała gęstość (0,92 g/cm3); stosowane do celów techn. (liny, sieci, filtry) oraz w medycynie (siatki do rekonstrukcji dużych przepuklin).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia