wojna księża
 
Encyklopedia PWN
wojna księża 1478–79, wojna popia,
wojna polsko-krzyżacka na Warmii;
M. Tungen, wbrew woli Kazimierza IV Jagiellończyka wybrany przez kapitułę na biskupa warmińskiego, uzyskał poparcie króla węgierskiego Macieja Korwina i 1472 zajął zbrojnie część dóbr biskupstwa; poparli go także Krzyżacy — wielki mistrz Marcin Truchsess odmówił złożenia przysięgi wierności królowi polskiemu i VI 1478 opanował Chełmno i Brodnicę; wojska polskie zdobyły Kwidzyn, Ornetę, Pieniężno, Frombork i spustoszyły znaczne obszary Pomezanii i Warmii; działania przerwał V 1479 rozejm Kazimierza Jagiellończyka z Maciejem Korwinem; Tungen ukorzył się przed królem polskim i zatrzymał diecezję, wielki mistrz 9 X złożył przysięgę wierności.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia