dialektycznego

Encyklopedia PWN

Barth
[ba:rt]
Karl Wymowa, ur. 10 V 1886, Bazylea, zm. 10 XII 1968, tamże,
szwajcarski teolog ewangelicko-reformowany.
Bielinski Wissarion G., ur. 11 VI 1811, Sveaborg (ob. Suomenlinna, Finlandia), zm. 7 VI 1848, Petersburg,
ros. myśliciel i krytyk literacki.
Brunner Emil, ur. 23 XII 1889, Winterthur k. Zurychu, zm. 6 IV 1966, Zurych,
szwajcarski teolog ewangelicko-reformowany;
język z grupy południowosłow.;
jedno z najważniejszych i najbardziej ogólnych pojęć filozoficznych, oznaczające: 1) wszystko, co istnieje, tzn. zbiór wszystkich rzeczy w ogóle; 2) każdą poszczególną rzecz, o ile stanowi ona pewien odrębny od innych rzeczy zespół treści; 3) sam „moment istnienia”, tzn. to, że każda rzecz lub ich zbiór różnią się od nicości.
Cinciała Andrzej, ur. 8 VI 1825, Kozakowice Górne k. Skoczowa, zm. 18 II 1898, Cieszyn,
działacz nar. i społ., etnograf, prawnik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia