dialektycznego

Encyklopedia PWN

idoneizm
[łac.],
filoz. termin upowszechniony przez F. Gonsetha, określający stanowisko, wg którego proces ludzkiego poznania ma charakter dialektyczny, tzn. jest uwarunkowany przez społeczno-historyczne zmienne założenia.
zespół środków pierwotnie głosowych, wtórnie także innych (jak pismo czy różnego rodzaju sygnalizacje), służących ludziom do porozumiewania się.
Kłósak Kazimierz, ur. 1 I 1911, Żółkiew, zm. 1 VI 1982, Warszawa,
filozof, ksiądz.
szkoła teologiczna i filoz. powstała na przeł. XI i XII w., zał. przez Anzelma z Laon, ucznia Anzelma z Canterbury;
kierunek w ekonomii, stworzony przez K. Marksa w 2. połowie XIX w.
marksistowska nauka o społeczeństwie i prawach jego rozwoju;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia