dialektycznego

Encyklopedia PWN

cygański język, język romani,
język nowoindoaryjski, silnie zróżnicowany dialektalnie, zwłaszcza pod względem słownictwa i składni;
gnoza
[gr. gnṓsis ‘wiedza’, ‘poznanie’],
swoisty rodzaj wiedzy uzyskanej z poznania opartego na intuicji i kontemplacji w odróżnieniu od wiedzy wynikającej z uczenia się i doświadczenia zmysłowego.
Gogarten Friedrich, ur. 13 I 1887, Dortmund, zm. 16 X 1967, Getynga,
teolog ewangelicki.
Haldane
[họ:ldeın]
John Burdon Sanderson, ur. 5 XI 1892, zm. 1 XII 1964,
syn Johna Scotta, bryt. genetyk i filozof;
Hezychiusz z Aleksandrii, Hēsýchios Alexandreús, żył w V lub VI w.,
leksykograf bizantyński;
idealizm
[łac. idealis ‘idealny’ < gr. idéa ‘kształt’, ‘wyobrażenie’],
termin obejmujący różne stanowiska filozoficzne zarówno z zakresu ontologii (metafizyki), jak też teorii poznania, często należące zarazem do obu tych dziedzin.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia