deprecjacja

Encyklopedia PWN

deprecjacja
[łac. depretiare ‘obniżać wartość’],
ekon. w systemie płynnych kursów walutowych zmniejszenie kursu walutowego spowodowane grą sił rynkowych;
gwałtowne zmniejszenie siły nabywczej waluty krajowej na rynku międzynarodowym spowodowane deprecjacją płynnego kursu walutowego lub dewaluacją stałego kursu walutowego.
ekon. cena, po której są wymieniane 2 waluty na rynku walutowym.
ekon. jedna z podstawowych kategorii ekonomicznych, która wyłoniła się w rezultacie rozwoju społecznego podziału pracy oraz odejścia od gospodarki naturalnej i barteru.
ekon. pożyczka zaciągana przez rząd danego kraju za granicą, w celu zachowania stabilności krajowej waluty (zapobieżenia lub ograniczenia tempa jej deprecjacji).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia