stabilizacyjna pożyczka
 
Encyklopedia PWN
stabilizacyjna pożyczka,
ekon. pożyczka zaciągana przez rząd danego kraju za granicą, w celu zachowania stabilności krajowej waluty (zapobieżenia lub ograniczenia tempa jej deprecjacji).
Pożyczka stabilizacyjna jest zaciągana w zagranicznej walucie (walutach) wymienialnej; udzielają jej międzynarodowe organizacje finansowo-gospodarcze, głównie MFW, Bank Światowy albo rządy innych państw lub banki zagraniczne. Dzięki pozyskanym środkom bank centralny danego kraju podtrzymuje wartość waluty krajowej (próbuje zapobiec zmianie kursu walutowego), dokonując interwencji, które polegają na sprzedaży waluty zagranicznej bankom komercyjnym za walutę krajową, czyli zwiększa podaż waluty zagranicznej na rynku walutowym. Pożyczkę stabilizacyjną zaciągają na ogół kraje, którym grozi kryzys walutowy bądź już przeżywające taki kryzys (na skutek gwałtownego odpływu z kraju walut zagranicznych, wywołanego np. wyprzedażą krajowych papierów wartościowych przez inwestorów zagranicznych) i jednocześnie nie posiadające odpowiedniej ilości rezerw walut wymienialnych do obrony swojej waluty.
Polska zaciągnęła pożyczkę stabilizacyjną X 1927 od konsorcjum bankowego (głównie banki amerykańskie) w wysokości 62 mln dolarów USA i 2 mln funtów szterlingów, oprocentowaną na 7%, z 20-letnim terminem amortyzacji; zabezpieczeniem były wszelkie wpływy państwa z ceł; pożyczka była przeznaczona na realizację planu stabilizacyjnego: w 80% — na utrzymanie stabilizacji kursu złotego, w 20% — na cele inwestycyjne. Kolejną pożyczkę stabilizacyjną państwo polskie zaciągnęło tuż przed 1 I 1990 w wysokości 1 mld dolarów USA.; pożyczka ta była istotnym środkiem realizacji — najważniejszego w pierwszej fazie transformacji celu — planu Balcerowicza.
Lata 90. XX w. oraz pierwsze lata XXI w. to okres licznych kryzysów finansowych, także w gospodarce światowej, m.in.: w Meksyku (1994), Brazylii, Czechach, Indonezji, Korei Południowej, Malezji (1997), Rosji (1998), Argentynie, Turcji (2001); kraje te z różnym powodzeniem próbowały hamować proces deprecjacji swych walut (często wręcz załamaniu waluty), zaciągając pożyczkę stabilizacyjną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia