czynnym

Encyklopedia PWN

wędrówki zwierząt, migracje zwierząt,
czynne przemieszczanie się zwierząt (osobników, grup osobników lub całych populacji) na różne odległości.
Wilno, Vilnius Wymowa,
stolica Litwy, na południowym wschodzie kraju, w odległości 315 km od Morza Bałtyckiego i 32 km od granicy z Białorusią.
zorganizowane struktury życia wspólnotowego oparte na przepisach rel., skupiające jednostki pragnące realizować wzory życia rel. zgodnie z obowiązującą w danym z. regułą (konstytucją);
α-bisabobol, C15H25OH,
związek organiczny, trzeciorzędowy alkohol seskwiterpenowy, ciecz;
akinezja
[gr. a- ‘nie-’, kínēsis ‘ruch’],
med. brak zdolności wykonywania ruchów czynnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia