akinezja
 
Encyklopedia PWN
akinezja
[gr. a- ‘nie-’, kínēsis ‘ruch’],
med. brak zdolności wykonywania ruchów czynnych;
jest spowodowana uszkodzeniem narządów ruchu (przykurcze mięśni, zesztywnienie stawów), bólem, zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym lub zaburzeniami czynności psychicznych (osłupienie, histeria); częściowe upośledzenie ruchów — hipokinezja; u zwierząt termin akinezja określa całkowite znieruchomienie pod wpływem strachu jako reakcja ochrony biernej zwierzęcia (ochrona bierna i czynna).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia