cywilna

Encyklopedia PWN

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, ang. International Civil Aviation Organization (ICAO),
organizacja wyspecjalizowana ONZ, utworzona 1947 na podstawie konwencji chicagowskiej z 1944 o międzynar. lotnictwie cywilnym;
postępowanie rozpoznawcze w sprawach cywilnych, toczące się najczęściej z inicjatywy strony (powoda), w jej interesie, przed sądem, który rozpoznaje i rozstrzyga sporną sprawę.
organ zwierzchni administracji cywilnej w Królestwie Pol. VI 1862–VII 1863, kierowany przez A. Wielopolskiego, utw. w warunkach narastającego oporu społeczeństwa pol. wobec rosyjskiego systemu policyjnego;
wydział sądu powszechnego do spraw cywilnych.
funkcjonariusz państw. powołany do przeprowadzenia i dokumentowania aktów stanu cywilnego obywateli.
nacz. organ administracji cywilnej 1915–18 w utworzonym przez Niemcy Generalnym Gubernatorstwie Warsz. (generalne gubernatorstwa);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia